Vintage Sterling Silver

Ethnic Origin > Zuni

  • Extra Wide Vintage Zuni Sterling Silver Turquoise Snake Eye Cuff Bracelet 73g
  • Fred Harvey Era Vtg Zuni Sterling Silver Oval Turquoise Row Cuff Bracelet Evc